English

Whois.SmartWeb.CZ

The Spamhaus Project - detail blacklistu pro IP adresu 44.200.176.186

Webhttp://www.spamhaus.org/
URL pro vyhledáváníhttp://www.spamhaus.org/lookup.lasso
URL pro odstraněníhttp://www.spamhaus.org/lookup.lasso
URL s FAQhttp://www.spamhaus.org/faq/index.lasso
Kontakthttp://www.spamhaus.org/organization/contacts.lasso

Popis

The Spamhaus Project je jedním z největších anti-spamových DNS blacklistů. Spamhaus byl založen roku 1998 a sídlí v Ževevě a Londýně. Spamhaus provoruje více než 60 veřejných DNS serverů umístěných v 18 zemích a je schopen obsluhovat miliardy DNS dotazů denně.

Spamhaus se snaží omezení spamu prosazovat pomocí podpory těm, kdo proti spamu bojujíprávními prostředky. Spamhaus založil Register Of Known Spam Operations (ROKSO) - register subjektů provozujících spam. Tento registr je používán mnoha ISP a vynikl sledováním a monitorováním rozsáhlých spamový aktivit. V současné době obsahuje více než 100 nejaktivnějších profesionálních původců spamu a spamových "gangů".

The Spamhaus Project je nezisková organizace. Všichni její členové jsou dobrovolníci a její vybavení bylo pořízeno pomocí daru nebo sponzoringu.

The Spamhaus Project je znám svým striktním přístupem k nespamujícím subjektům, které jsou spojeny s původci spamu.

Kritéria pro zařazení

Kritéria pro zařazení pro jednotlivé zóny značně liší. Obecně zalistování do blacklistu nastane pokud je zachycen nebo reportován spam.

Jsou evidovány 4 hlavní typy subjektů se vztahem ke spamu

  • Zdroje spamu - zdroje spamu zachyceného pomocí spamových pastí nebo odeslného do Spamhausu duvěryhodnou třetí stranou.
  • Spamující služby - servery (mail, web, dns...) identifikované as jako nedílná součást spamera nebo taková která je pod přímou kontrolou spamerů.
  • Spamující organizace - známé oragnizace provozující spam a spamové gangy zlistované v registru ROKSO, včetně preventivně přidaných nových IP sítí do nichž se tito spameři přesouvají.
  • Služby podporující spam - služby které poskytují podporu známým spamerům yařazeným do registru ROKSO, služby poskutující "neprůstřelný hosting" pro účely odesílání spamu, služby maskující nebo anonymizující odesilatele spamu, služby poskutující hosting prodejcům nebo distributorům spamware nebo seznamů e-mailových adres.

Zóny

sbl.spamhaus.org

SBL (Spamhaus Block List) blacklist obsahuje IP adresy hostů, kteří jeví známky toho že je kontroluje nebo používá odesilatel hromadných nevyžádaných obchodních sdělení/spamu. Každá obsažení IP adresa musí splňovat interní definici odesilatele spamu dle Spamhausu - tedy, že odesílá e-maily, které jsou hromadné, nevyžádané a současně se jedná o obchodní sdělení.

SBL používá pasti na spamy, partneství s ostatními DNS IP blacklisty, detekci kompromitovaných serverů včetně webserverů, DNS serverů a serverů poskytujících další služby, které jsou pod přímou kontrolou spamerů. SBL jsou také obsaženy adresní rozsahy spojené se subjekty zařazenými do ROKSO. Blacklist SBL také obsahuje adresní rozsahy ISP kteří hostují spamery a spammer friendly ISP.

xbl.spamhaus.org

XBL (Spamhaus Exploits Block List) je databáze IP adres počítačů vyhackovaných pomocí expliotů nebo infikovných malwarem, který má vestavěný spamový SMTP server a také stoje které jsou součástí botnetů.

Do XBL jsou také zahrnuty IP adresy z blacklistů CBL (cbl.abuseat.org) a NJABL (www.njabl.org). XBL nepoužívá přesné kopie dat z CBL a NJABL, ale provádí drobné úpravy, které slouží ke zlepšní efektivity a redukují false positives.

pbl.spamhaus.org

PBL (Spamhaus Policy Block List) je IP blacklist s adresami ze kterých není důvod odesílt neautentizované e-maily. Jsou zde obsaženy většinou dynamické IP rozsahy ISP, jejichž zákazníci nesmějí podle uzavřené smlouvy provozovat žádné "serverové" aktivity a také odesílat e-maily přímo (emaily mohou odesílat jen pomocí SMTP serveru ISP).

PBL není spravovám přímo Spamhausem. PBL poskytuje centrální evidenci dynamických rozsahů IP adres. Jednotlivé roysahy se spravují přímo jenotliví ISP. Seznam není kompletní a je také zaměřen převážně na rozsahy ISP z USA. Pokud se vaše statická IP adresa omylem dostala do tohoto blacklistu poskytje Spamhaus nástroje umožňující požádat o výřazení této adresy z blacklistu.

dbl.spamhaus.org

DBL (Spamhaus Domain Block List) obsahuje seznam domén - většinou adresu webových stránek - které byly nalezeny v těle e-mailů detekovaných jako spam.

DBL je udržován jak blacklist bez "false positives". To znamená že neobsahuje žádnou doménu nebo URL, které by nebyly detekovány v těle e-mailu klasifikovaného jako spam.

zen.spamhais.org

ZEN je zóna vzniklá kombinací všech ostatních zón organizace Spamhaus. Takže můžete používat buď jednotlivé zóny nebo jejich kombinaci nebo používat zen.spamhaus.org, který zahrnuje data všech z nich.

Spamhaus Don't Route Or Peer List

DROP (Spamhaus Don't Route Or Peer List) je malý seznam rozsahů IP adres, které byly odcizeny nebo násilně převzaty od jejich oprávněných vlastníků. DROP není DNS blacklist, ale jde o seznam, který je možné stáhnout a použít pro konfiguraci firewallu.

Odstranění z blacklistu

Proces odstranění z blacklistů Smaphaus je závislý na zóně ve které se zalistovaná IP adresa nachází. Ve většině případů je možné k žádosti o odstranění použít Spamhaus Blacklist Removal Center. Zde zjistíte je-li Vaše IP adresa ve Spamhaus Blacklistu a potom Vám, podle typu zóny, umožní zahájí proces žádosti o odstranění z blacklistu.